Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na stronie internetowej: www.dwa-slowa.pl (dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób, które zapisują się na newsletter Serwisu, które dokonują zakupu produktów i/lub usług w elektronicznym sklepie Serwisu, a także które kontaktują się z Serwisem za pośrednictwem e-mail lub przez formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jestem ja, czyli Małgorzata Szoka-Komorowska, właścicielka Serwisu z siedzibą w Krakowie 30-513, Krasickiego 9/7.

Dane osobowe użytkowników przetwarzam w następujących celach:
Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkownika oraz kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach, z którymi się zwraca, korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w Serwisie.
Kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między mną a Użytkownikiem lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Realizacja umów zawartych między mną a Użytkownikiem lub podmiotem, którego on reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, wystawianie faktur, windykacja należności, oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
Założenie i utrzymywanie konta Użytkownika na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta.
Przesyłanie newslettera, do którego Użytkownik się zapisał.
Realizacja procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.
Umieszczenie przez Użytkownika komentarza na blogu.
Prowadzenie marketingu własnych usług i towarów.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe Użytkownika mogę udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych lub realizację złożonego przez Użytkownika zamówienia w sklepie elektronicznym.

PayPro, Spółka akcyjna z z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł. PayPro przetwarza twoje dane konieczne przy zakupie w sklepie Dwóch Słów.

UAB „MailerLite”, z siedzibą w J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuani. Korzystam z ich aplikacji mailingowej, służącej do wysyłania poczty i newslettera do subskrybentów, czyli m.in. do ciebie.

Stanpol księgowość Paweł Staniewski, os. Na Skarpie 7/102, 31-909 Kraków, z którym współpracuję pod kątem obsługi księgowej i które to biuro przetwarza dane klientów widocznych na fakturach.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty zewnętrzne gwarantują wymaganą przez przepisy prawa odpowiednią ochronę danych osobowych powierzanych przez Użytkownika.

Jak długo przechowuję dane osobowe:
W związku z obowiązkiem przechowywania faktur, dane osobowe Użytkownika przechowuję przez okres 5 lat w związku z wykonaniem umowy z nim zawartej wynikającej z zakupu usługi lub produktu w Serwisie. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Dane osobowe, które Użytkownik przekazał zapisując się do poczty newsletter, przechowywane są przez czas funkcjonowania newslettera, o ile Użytkownik nie zdecyduje wcześniej o wypisaniu się z bazy subskrybentów.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantuję realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Użytkownikowi na podstawie postanowień RODO.
W związku z powyższym Użytkownik:

ma prawo do uzyskania dostępu do informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzam jego dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich,
jeżeli zauważy, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia,
może żądać usunięcia danych osobowych, które go dotyczą:
jeżeli jego dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, udzielona przez niego zgoda zostanie cofnięta,
Użytkownik zgłosi sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?
W związku z korzystaniem przez mnie z plików cookies, przekazuję najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
„stałe” („persistent cookies”): „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Jak blokować działanie plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Google analytics
W celu optymalizacji stron internetowych Serwisu oraz tworzenia statystyk i analiz korzystam z narzędzia Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są informacje o zainteresowaniach oraz dane demograficzne. W ramach ustawień plików cookies, bezpośrednio z poziomu mojej strony, Użytkownik może się zgodzić lub wyrazić brak zgody na zbieranie takich danych o nim. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można przestudiować pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook pixel
Korzystam również z narzędzia marketingowego Facebook Pixel udostępnianego przez serwis Facebook. Narzędzie to wspiera optymalizację reklamy w serwisie Facebook, które kieruję do Użytkowników. W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies Facebook’a. Zbierane informacje są anonimowe. Użytkownik może w ustawieniach plików cookies zdecydować czy zezwala zgodę czy też wyraża brak zgody na korzystanie w jego przypadku przeze mnie z Pixela Facebook’a.

Dzięki za zapis!

Został Ci jeszcze jeden klik do zrobienia - zajrzyj teraz do swojej skrzynki mailowej i potwierdź zapis.

Gotowe? Jutro w Twojej skrzynce wyląduje pierwsza lekcja.

Jeśli nie dotrze, koniecznie sprawdź spam i oferty, oraz dodaj mój adres emailowy (kontakt@dwa-slowa.pl) do kontaktów.

Book Flow

Kurs pisania dla biznesu

5 lekcji prosto na twoją skrzynkę.
Lekko i skutecznie.