polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na stronie internetowej: www.dwa-slowa.pl (dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób, które zapisują się na newsletter Serwisu, które dokonują zakupu produktów i/lub usług w elektronicznym sklepie Serwisu, a także które kontaktują się z Serwisem za pośrednictwem e-mail lub przez formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jestem ja, czyli Małgorzata Szoka-Komorowska, właścicielka Serwisu z siedzibą w Krakowie 30-513, Krasickiego 9/7.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzam w następujących celach:

 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkownika oraz kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach, z którymi się zwraca, korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w Serwisie.
 • Kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między mną a Użytkownikiem lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Realizacja umów zawartych między mną a Użytkownikiem lub podmiotem, którego on reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, wystawianie faktur, windykacja należności, oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 • Założenie i utrzymywanie konta Użytkownika na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta.
 • Przesyłanie newslettera, do którego Użytkownik się zapisał.
 • Realizacja procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.
 • Umieszczenie przez Użytkownika komentarza na blogu.
 • Prowadzenie marketingu własnych usług i towarów.

Odbiorcy danych:

 • Dane osobowe Użytkownika mogę udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych lub realizację złożonego przez Użytkownika zamówienia w sklepie elektronicznym. Spółka KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • MailChimp z siedzibą w xxxx, w celu korzystania z aplikacji mailingowej, służącej do wysyłania poczty newsletter do subskrybentów.
 • Biuro Rachunkowe Dokument X A. Szałaj, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. gen. W. Przeździeckiego 2, 43-300– z którym współpracuję pod kątem obsługi księgowej i które to przetwarza dane klientów widocznych na fakturach

Wszystkie wyżej wymienione podmioty zewnętrzne gwarantują wymaganą przez przepisy prawa odpowiednią ochronę danych osobowych powierzanych przez Użytkownika.

Jak długo przechowuję dane osobowe:

W związku z obowiązkiem przechowywania faktur, dane osobowe Użytkownika przechowuję przez okres 5 lat w związku z wykonaniem umowy z nim zawartej wynikającej z zakupu usługi lub produktu w Serwisie. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Dane osobowe, które Użytkownik przekazał zapisując się do poczty newsletter, przechowywane są przez czas funkcjonowania newslettera, o ile Użytkownik nie zdecyduje wcześniej o wypisaniu się z bazy subskrybentów.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantuję realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Użytkownikowi na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym Użytkownik:

 • ma prawo do uzyskania dostępu do informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzam jego dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich,
 • jeżeli zauważy, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • może żądać usunięcia danych osobowych, które go dotyczą:
 • jeżeli jego dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane,
 • udzielona przez niego zgoda zostanie cofnięta,
 • Użytkownik zgłosi sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez mnie z plików cookies, przekazuję najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” („persistent cookies”): „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Jak blokować działanie plików cookies?

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:

Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Google Analytics

W celu optymalizacji stron internetowych Serwisu oraz tworzenia statystyk i analiz korzystam z narzędzia Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są informacje o zainteresowaniach oraz dane demograficzne. W ramach ustawień plików cookies, bezpośrednio z poziomu mojej strony, Użytkownik może się zgodzić lub wyrazić brak zgody na zbieranie takich danych o nim. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można przestudiować pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

Korzystam również z narzędzia marketingowego Facebook Pixel udostępnianego przez serwis Facebook. Narzędzie to wspiera optymalizację reklamy w serwisie Facebook, które kieruję do Użytkowników. W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies Facebook’a. Zbierane informacje są anonimowe. Użytkownik może w ustawieniach plików cookies zdecydować czy zezwala zgodę czy też wyraża brak zgody na korzystanie w jego przypadku przeze mnie z Pixela Facebook’a.